Нагадаємо, ВИВІСКА – це мала архітектурна форма, елемент декоративного оздоблення фасаду будинку, будівлі або споруди, яка містить інформацію про зареєстроване найменування особи (включаючи герби, емблеми, ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ, які належать цій особі, комерційне (фірмове) найменування, якщо таке є; час роботи)

Підставою для встановлення у Львові ВИВІСКИ є її погоджений проект. Моніторинг розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові здійснює комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“.

Для узгодження паспорта МАФ (вивіски), суб’єкт господарювання повинен подати в Центр надання адміністративних послуг такі документи:

1. Заяву.

2. Копію свідоцтва (витягу) про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

3. Копію документа, що посвідчує право власності (оренди) приміщення, у якому здійснюється господарська діяльність.

4. Копію документа про надання правової охорони в Україні власним ТОВАРНИМ ЗНАКАМ, знакам обслуговування, ЛОГОТИПА, у разі їх використання на ВИВІСЦІ.

Згідно Рішення № 1025 від 11.11.2016 "Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові" вся інформація на малій архітектурній формі (ВИВІСЦІ) здійснюється українською мовою.

Написання іншомовних текстів на ВИВІСКАХ здійснюється українською мовою за винятком власних ТОВАРНИХ ЗНАКІВ, ЗНАКІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ, логотипів, якщо вони зареєстровані власником вивіски у Державному підприємстві “Український інститут інтелектуальної власності“ (Укрпатент).

ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ наводяться на вивісках у тому вигляді, у якому їм надана правова охорона в Україні, відповідно до законодавства, зокрема статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Тобто, якщо у Вашій ВИВІСЦІ ВИКОРИСТАНІ БУКВИ, ВИКОНАНІ ЛАТИНИЦЕЮ - ТО ПОГОДЖЕННЯ ТАКОЇ ВИВІСКИ потребує ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ


Image description

ТОРГОВА МАРКА - один з головних елементів маркетингу

Як би ви змогли швидко вибрати хороші кросівки, якби не написи «Nike» або «Adidas» з відомими всьому світу логотипами?

І за якими ознаками ви розрізняли б побутову техніку і переносну електроніку, якби виробники не подбали про привабливі ідентифікатори - власні БРЕНДИ?

Навіть простий похід за кефіром сьогодні супроводжується підсвідомим бажанням придбати продукт певної добре відомої ТОРГОВОЇ МАРКИ.


ТОРГОВА МАРКА - ефективний орієнтир для споживача

Торгова марка, логотип або знак для товарів та послуг - це те, що виділяє конкретний товар, послугу або компанію, дозволяючи покупцям робити правильний вибір. У сучасній висококонкурентному середовищі саме товарний знак стає головним ідентифікатором, що надає можливість здобувати сподобався впізнаваний продукт з гарантією якості.

Перебільшити роль цього інструменту в розвитку будь-якого бізнесу неможливо, так як саме товарний знак в більшості випадків стає індикаторним сигналом, що стимулює потенційних покупців.

А якщо мова йде про РЕЄСТРАЦІЮ ТОРГОВОЇ МАРКИ, що захищає інтелектуальну власність, то така протекція дозволяє уникнути розкрадань або підробок, що завдають серйозний матеріальний і моральний збиток.

Захищаючи свій продукт і бізнес за допомогою товарного знака, ви виходите на принципово новий рівень цивілізованого розвитку.

Без чого не можна почати рекламну кампанію (маркетинг) щоб не викинути гроші на вітер - так це без осмислення основних понять, що використовуються в маркетингу, і вміння ними користуватися.

Бренд, товарний знак, торгова марка, фірмове найменування, фірмовий стиль, ділова репутація (гудвіл) -основних поняття, що використовуються в маркетингу

Плутанина в цих поняттях постійно відбувається і в спеціальній літературі і на практиці, що заважає правильно ними користуватися при просуванні товарів, а значить веде до втрат для підприємців.

Наведені поняття діляться на юридичні, тобто мають законодавче визначення, це: знак для товарыв та послуг, фірмові найменування, гудвіл. І на поняття, що використовуються фахівцями, але не тягнуть за собою юридичні наслідки, оскільки вони не врегульовані законодавством. Саме з цієї точки зору і необхідно їх розглядати, щоб уникнути помилок.

Бренд в перекладі з англійської мови означає - клеймо, фабрична марка.

В англійській мові є ще одне поняття - trade mark, що позначає товарний знак. Значення mark - знак, мітка, фабричне клеймо, торговий знак. Таким чином вже при перекладі наочно переплетення цих понять все вони служать для індивідуалізації товару.

Поняття торгова марка існує в українській мові давним давно і було зафіксовано в законодавстві 1936р. Торгова марка розумілася тоді як знак підприємства. З тих пір термін з законодавства вилучено, але в бізнес мові зберігся і в радянські часи, коли в основному торговою маркою вважали тільки назва підприємства і це було виправдано.

Багато українських юристів, які займаються питаннями інтелектуальної власності, вважають, що правильний термін знак для товарів та послуг - оскільки це відповідно до Закону і може бути і назвою фірми і назвою товару при цьому він може бути і словесним і образотворчим і комбінованим.

Але далеко не всі фахівці вважають, що бренд і товарний знак - це абсолютні синоніми. Існує трактування, з яким я абсолютно згоден, відповідно до якого бренд це розкручене ім'я, на яке споживачі переносять комплекс очікувань від товару. А товарний знак - це тільки зареєстроване позначення, яке за певних умов може стати брендом. Причому я ще раз нагадую, що це може бути і назва фірми і назва товару, виконане в будь-якому вигляді.

Але тут я хочу відзначити одну дуже важливу думку, яка повинна стати лейтмотивом цієї статті - без реєстрації ТОРГОВОЇ МАРКИ і придбання виняткових прав на неї Ви ніколи не отримаєте БРЕНДУ. Бо не можна розкручувати назву вкладати в нього величезні кошти, якщо воно не стало Вашою власністю!

ВІДЕНЄЄВ ОлександрImage description


РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ В УКРАЇНІ


Сильний бренд в сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства виступає не просто цінним активом.
Конкурентна ТОРГОВА МАРКА формує імідж Вашого бізнесу на ринку України.

Індивідуальне позначення продукту, що належить одному виробнику, називається ТОРГОВОЮ МАРКОЮ. Це умовний знак (малюнок, колірна комбінація, напис), який відрізняє конкретну групу комерційних пропозицій від конкурентної продукції.

Торгова марка і знак для товарів та послуг - рівноцінні поняття.

У свою чергу, «торгова марка» і «знак для товарів та послуг» не є синонімами офіційних термінів.

З точки зору україномовного законодавства, кажучи про «реєстрацію торгової марки», ви робите помилку.РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВИХ МАРОК В УКРАЇНІ

ЗАХИСТИ ГОЛОВНИЙ АКТИВ СВОГО БІЗНЕСУ  -  СВІЙ БРЕНД!

Своєчасна реєстрація ТОРГОВОЇ МАРКИ необхідна, якщо ви:

 -  володієте унікальним продуктом (товаром або послугою);

 -  не хочете, щоб конкурент міг використовувати Вашу торгову марку в своїх цілях;

 -  не готові витрачати час і гроші на доказ факту привласнення іншими особами Вашої торгової марки без гарантії на позитивний результат.

Заявник стає власником виключних прав на ТОРГОВУ МАРКУ відразу після його реєстрації в реєстрі, національному або міжнародному. Правила реєстрації визначаються законодавством країни, в якій подається заявка. Процедура реєстрації ТОРГОВОЇ в міжнародному реєстрі визначається правилами, встановленими міжнародними угодами (Мадридської угоди і Протокол до нього).

Факт володіння винятковими правами підтверджується Свідоцтвом.

Національна реєстрація ТОРГОВОЇ МАРКИ в Україні здійснюється патентним органом. Заявник звертається в патентний орган (Український інститут інтелектуальної власності) з Заявкою на ТОРГОВУ МАРКУ за затвердженою формою.

Результати розгляду заявки безпосередньо залежать від того:

  -  як складена і оформлена заявка;

  -  яке позначення подається на реєстрацію;

  -  які заявлені товари або послуги.

Якщо ви хочете істотно заощадити час і бюджет, отримавши правову охорону позначення в ряді країн, оптимальним рішенням стане міжнародна реєстрація ТОРГОВОЇ МАРКИ. Ця можливість доступна кожному заявнику в Україні. 

Для того щоб мінімізувати ризик відмови, необхідно мати практичні знання про те:

  -  як розглядаються заявки патентними відомствами інших держав;

   -  що є причинами для відмови в наданні правової охорони;

  -  які права і обов'язки отримує заявник в разі прийняття позитивного рішення;

В Україні підстави для відмови встановлені законодавством. Так, відповідно до юридичних нормативів,
підстави ДЛЯ ВІДМОВИ У РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ можуть бути:

Абсолютними.

Позначення, заявлене особою, який звернув в відомство, не може використовуватися як товарний знак за своєю природою

(наприклад, у позначення немає будь-яких рис, що дозволяють відрізнити його від інших позначень і споживач не зможе запам'ятати таке позначення).

Відносними.

Реєстрація ТОРГОВОЇ МАРКИ буде порушувати права інших осіб. 

Реєстрація ТОРГОВОЇ МАРКИ в Україні займає в середньому 16-18 місяців. Термін дії реєстрації і термін, на який вона продовжується, складають 10 років. Кількість продовжень не обмежено. Реєстрація торгової марки в Україні відбувається в Державному підприємстві "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ). Зареєструвати позначення може будь-який громадянин, організація, асоціація, союз або інше об'єднання юридичних осіб.

Процес реєстрації ТОРГОВОЇ МАРКИ в Україні складається з декількох етапів.

1. Подача заявки

Перший крок до реєстрації ТОРГОВОЇ МАРКИ - це подача Заявки в УКРПАТЕНТ. Зробити це заявник може як самостійно, так і через патентного повіреного. Чим корисні послуги патентного повіреного? Можна з упевненістю сказати, що успішна реєстрація товарного знака багато в чому залежить від грамотно складеної і оформленої заявки. Тому логічно, що якісно виконати цю роботу може тільки досвідчений фахівець. Оскільки патентний повірений знає всі тонкощі в процесі реєстрації товарних знаків, він зробить все можливе, щоб уникнути відмови.

2. Попередня експертиза

Після подачі Заявки УКРПАТЕНТ проводить її експертизу. Ця процедура включає два етапи - попередню експертизу та експертизу заявленого позначення. Попередня експертиза проводиться протягом 2-х місяців з дня подачі заявки в УКРПАТЕНТ. На цьому етапі перевіряється склад необхідних документів, правильно чи оформлена заявка, сплачена чи патентне мито.

Заявнику може надійти пропозиція внести в матеріали заявки виправлення, доповнення або зміни. В результаті УКРПАТЕНТ виносить рішення - прийняти заявку до розгляду або відмовити заявнику.

3. Експертиза заявленого позначення

На цьому етапі встановлюється пріоритет торгової марки, якщо він не був встановлений в процесі попередньої експертизи, і перевіряється відповідність заявленого позначення вимогам, встановленими ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" Після закінчення 3-х місяців з початку цього етапу заявник може подати клопотання про проведення прискореної експертизи. У цьому випадку термін реєстрації товарного знака в Україні скорочується 18 місяців до 8 місяців В результаті Укрпатент приймає рішення про реєстрацію торгової марки в Україні або про відмову в його реєстрації. Якщо заявник не згоден з рішенням експертизи, то протягом 3-х місяців з дня отримання рішення він має право подати клопотання в Украпатент про проведення повторної експертизи. Вона проводиться протягом 2-х місяців з дня надходження клопотання.

4. Реєстрація та видача свідоцтва на торгову марку

Заявник отримує повідомлення про реєстрацію ТОРГОВОЇ МАРКИ і протягом 3-х місяців повинен сплатити державний збір за публікацію відомостей про реєстрацію торгової марки і державне мито за видачу Свідоцтва на знак для товарів і послуг

Щоб отримати Свідоцтво про реєстрацію ТОРГОВОЇ МАРКИ, потрібно відправити до Укрпатенту оригінали платіжних доручень про сплату вищевказаних платежів.

ВІДЕНЄЄВ Олександр.


ВІДГУКИ КЛІЄНТІВ


КОНТАКТИ


Львів, вул. Валова 16, оф. 4
videneev.com@gmail.com